อีเว้นท์

ALPHA LEAP CONFERENCE 2017

21/07/2017 08:00 - 22/07/2017 17:00
คริสตจักรวัฒนา
34 ถ.สุขุมวิท 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย,

อัลฟ่าประเทศไทยร่วมกับคริสตจักรวัฒนา จัดการประชุม ALPHA LEAP! Conference 2017
Alpha Thailand in partnership with Wattana Church to hold ALPHA LEAP! Conference 2017

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2017 / 9:00 - 5.30 น.
Date 21 - 22 July 2017 / 9.00 - 5.30 pm.

สถานที่ คริสตจักรวัฒนา
34 ถ.สุขุมวิท 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location Wattana Church
34 Sukhumvit 15 Rd., 
Klong Toei Nuea, Wattana, Bangkok


The aim of ALPHA LEAP!  Conference is to inform, inspire, model and equip leaders, pastors and anyone the necessary skills to run Alpha. We have planned 9 Plenary sessions and 2 Workshop Tracks; including an exclusive track just for pastors and church leaders.

PROGRAMME

DAY 1

 • Plenary 1 The Time is NOW!
 • Plenary 2 The Importance of Urban Mission Field
 • Plenary 3 Experiencing Alpha (AFS)
 • Plenary 4 Alpha Basic

DAY 2

 • Plenary 5 Reaching the NOW Generation
 • Plenary 6 Preparing your Nets
 • Plenary 7 Experience Alpha AYFS 
 • Plenary 8 LEAP!
 • Plenary 9 Launch

Topic for Workshop

DAY 1

Workshop 1

 • Track 1 - Small Group Discussion and Facilitation
 • Track 2 - Integrating Alpha into the Wider Church

Workshop 2

 • Track 1 - Small Group Discussion Practice
 • Track 2 - Global Alpha Partnerships

DAY 2

Workshop 3

 • Track 1 - Prayer Ministry
 • Track 2 - Developing & Growing Next Generation

Workshop 4

 • Track 1 - How to give live talks on Alpha
 • Track 2 - Panel Q&A

*Track 1: For all leaders who are interested to run Alpha สำหรับผู้นำที่สนใจจัดอัลฟ่า
 Track 2: For senior Pastors and Pastors สำหรับศิษยาภิบาลอาวุโสและศิษยาภิบาล

FEE 350 BAHT/PAX
Group Registration of 5 pax and above (for same church) 300 BAHT/PAX

 


แบบฟอร์มลงทะเบียน

REGISTRATION FORM

 

เบอร์โทร Phone
เบอร์โทร Phone
กรุณาโอนเงินมาที่: บัญชี อัลฟ่าประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 หมายเลขบัญชี 064-0-28807-3 Please transfer the payment to: Account name: Alpha Thailand 
Bank name: Krungthai Bank Branch: Pattanakarn 17 Account number: 064-0-28807-3