อีเว้นท์

ALPHA LEAP CONFERENCE 2017

21/07/2017 08:00 - 22/07/2017 17:00
คริสตจักรวัฒนา
34 ถ.สุขุมวิท 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย,

อัลฟ่าประเทศไทยร่วมกับคริสตจักรวัฒนา จัดการประชุม ALPHA LEAP! Conference 2017
Alpha Thailand in partnership with Wattana Church to hold ALPHA LEAP! Conference 2017

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2017 / 9:00 - 5.30 น.
Date 21 - 22 July 2017 / 9.00 - 5.30 pm.

สถานที่ คริสตจักรวัฒนา
34 ถ.สุขุมวิท 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

Location Wattana Church
34 Sukhumvit 15 Rd., 
Klong Toei Nuea, Wattana, Bangkok


วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแนะนำเครื่องมือการประกาศในรูปแบบใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดอัลฟ่าแก่ศิษยาภิบาล ผู้นำ หรือสมาชิกทั่วไป โดยมีหัวข้อสัมนา 9 หัวข้อ และเวิร์คช๊อป 2 Tracks เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้เลือก ดูตามโปรแกรมด้านล่างนี้

The aim of ALPHA LEAP!  Conference is to inform, inspire, model and equip leaders, pastors and anyone the necessary skills to run Alpha. We have planned 9 Plenary sessions and 2 Workshop Tracks; including an exclusive track just for pastors and church leaders.

PROGRAMME

Day1: วันศุกร์ 21 กรกฎาคม 2017

 • Plenary 1 The Time is NOW! เวลาคือ เดี๋ยวนี้!
 • Plenary 2 The Importance of Urban Mission Field ความสำคัญของการทำพันธกิจในเมือง
 • Plenary 3 Alpha Basic อัลฟ่าเบื้องต้น
 • Plenary 4 Experiencing Alpha (Alpha Film Series) อัลฟ่า ฟิล์ม ซีรี่ย์ - เครื่องมือประกาศสำหรับวัยทำงาน

Workshop 1

 • Track 1 - Small Group Discussion and Facilitation กลุ่มย่อยและทักษะการอำนวยกลุ่ม
 • Track 2 - Integrating Alpha into the Wider Church อัลฟ่ากับการบูรณาการคริสตจักร

Workshop 2

 • Track 1 - Small Group Discussion Practice จำลองการทำกลุ่มย่อย
 • Track 2 - Global Alpha Partnerships พันธมิตรระดับโลกของอัลฟ่า

Day2: วันเสาร์ 22 กรกฎาคม 2017

 • Plenary 5 Reaching the NOW Generation การเข้าถึงคนยุคนี้
 • Plenary 6 Preparing your Nets การเตรียมตาข่าย
 • Plenary 7 Experience Alpha (Alpha Youth Film Series) อัลฟ่า ยูธ ฟิล์ม ซีรี่ย์ - เครื่องมือประกาศสำหรับอนุชน
 • Plenary 8 LEAP!
 • Plenary 9 Launch

Workshop 3

 • Track 1 - Prayer Ministry พันธกิจอธิษฐาน
 • Track 2 - Developing & Growing Next Generation การพัฒนาและการเติบโตของคนยุคต่อไป

Workshop 4

 • Panel Q&A พูดคุย ถาม-ตอบ
 • The Marriage & Parenting Course หลักสูตรคู่สมรส และหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูบุตร

*Track 1: For all leaders who are interested to run Alpha สำหรับผู้นำที่สนใจจัดอัลฟ่า

 Track 2: For senior Pastors and Pastors สำหรับศิษยาภิบาลอาวุโสและศิษยาภิบาล

 ผู้ลงทะเบียน โปรดเลือก Track ตามที่ระบุด้านบน 
 

FEE 350 BAHT/PAX
Group Registration of 5 pax and above (for same church) 300 BAHT/PAX
ค่าลงทะเบียน 350 บาท/ คน พิเศษ! ลงทะเบียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (คริสตจักรเดียวกัน) 300 บาท/คน 

 


ALPHA LEAP CONFERENCE 2017