อัลฟ่า ยูธ ฟิล์ม ซีรียส์

ตอนที่ 6 พระวจนะ: ทำไมฉันจึงควรอ่านพระคัมภีร์ และควรอ่านอย่างไร?

ซีรียส์ยาว 12 ตอน ถ่ายทำรอบโลก ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และบรรดาคนหนุ่มสาว เพื่อคุยกันเรื่องความเชื่อ ชีวิต และพระเยซู

ตอนที่ 6 พระวจนะ: ทำไมฉันจึงควรอ่านพระคัมภีร์ และควรอ่านอย่างไร?

Next episodes

ตอนที่ 6 พระวจนะ: ทำไมฉันจึงควรอ่านพระคัมภีร์ และควรอ่านอย่างไร?

ตอนที่ 6 พระวจนะ: ทำไมฉันจึงควรอ่านพระคัมภีร์ และควรอ่านอย่างไร?

Want to find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how