Stamp's STORY

Stamp's STORY

“เคยสงสัยมาตลอดว่าพระเจ้ามีจริงเหรอ?  ...

Poosanisa's Story// Thailand

Poosanisa's Story// Thailand

“อัลฟ่าทำให้เข้าใจและรู้จักว่าพระเยซูเป็นใคร เราเกิดมาทำไม มีวัตถุประสงค์อะไร ...

Alpha Youth Film Series

Alpha Youth Film Series

อัลฟ่า ยูธ ฟิล์ม ซีรี่ย์ (AYFS) สำหรับอนุชนมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นทั้งหมด 12 ...

Find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more