ต้นกำเนิดอัลฟ่าในประเทศไทย

ต้นกำเนิดอัลฟ่าในประเทศไทย

คุณนันทนัช ยงสินวิริยะกุล ผู้ร่วมบุกเบิกอัลฟ่าในประเทศไทยได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของอัลฟ่าในไทย 

ดิฉันเคยคิดว่าอัลฟ่าเป็นเครื่องมือฝรั่ง ไม่น่าจะใช้ได้ผลกับสังคมไทย

ผลจากการประชุมครั้งนั้น มีผู้นำบางท่านได้นำอัลฟ่ามาใช้แต่ไม่ได้ผลนัก จากการวิเคราะห์และสอบถามจากหลาย ๆ ท่านพบว่าสาเหตุมาจากผู้นำและทีมงานขาดการอบรมก่อนปฎิบัติ, ไม่รู้วิธีการดำเนินกลุ่มย่อยทำให้บรรยากาศในกลุ่มน่าเบื่อ และการจัดที่ไม่ต่อเนื่อง

คริสตจักรที่ดิฉันสังกัดอยู่ตอนนั้นก็นำอัลฟ่ามาใช้เมื่อประมาณปี 2006 แต่ก็ยังไม่ได้ผลเช่นกัน เนื่องจากเหตุผลคล้าย ๆ กัน หลังจากนั้นอีก 2 ปี ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำและในการอบรมได้พูดถึงการประกาศในแนวคิดหลังยุคนวนิยม หรือแนวคิดหลังสมัยใหม่ (post modern) ทำให้ดิฉันได้ตระหนักว่าการประกาศแบบเดิมๆอาจไม่ค่อยเหมาะกับยุคสมัยอีกต่อไป แต่จะทำอย่างไรให้นำมาเป็นภาคปฏิบัติที่ได้ผล  ดิฉันได้มีโอกาสไปดูงานและอบรมอัลฟ่าที่คริสตจักรแองลิกันแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ และดิฉันพบว่าเครื่องมือนี้แหละที่ดิฉันตามหาอยู่

แต่ขณะนั้นคู่มือ, ดีวีดีและสื่อหลายอย่างยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ดิฉันจึงต้องใช้การบรรยายสดทุกสัปดาห์และอบรมกันเอง โดยมีทีมงานจากประเทศสิงคโปร์เป็นพี่เลี้ยงตลอดทั้งคอร์ส 

มีแขกสนใจสมัครเข้าร่วมประมาณ 30 คน มีทั้งผู้ไม่เป็นคริสเตียน คริสเตียนหลงหายและคริสเตียนที่ต้องการฟื้นความสัมพันธ์กับพระเยซู แต่เนื่องจากเป็นครั้งแรกทำให้เราพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉันถือว่าครั้งนั้นเราประสบความสำเร็จมากที่สุดรอบหนึ่ง ถึงแม้จำนวนแขกที่เข้าร่วมจนครบหลักสูตรมีไม่ถึง 30 คน แต่รอบนั้นมีผู้รับบัพติศมา 7 คน และคริสเตียนที่ฟื้นความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าอีกจำนวนหนึ่งด้วย

หลังจากมีการจัดอัลฟ่ารอบแรก ๆ ก็ได้มีการจัดรอบใหม่โดยเชิญเพื่อน ๆ จากคริสตจักรต่าง ๆ มาเข้าร่วมอัลฟ่า ซึ่งจากจุดนั้นจึงถือเป็นจุดกำเนิดของอัลฟ่าที่เริ่มมีการนำอัลฟ่าไปใช้ในแต่ละคริสตจักรจนถึงปัจจุบัน

ดิฉันเคยคิดว่าอัลฟ่าเป็นเครื่องมือฝรั่ง ไม่น่าจะใช้ได้ผลกับสังคมไทย ซึ่งเป็นความจริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มากเท่าไร สังคมเมืองและวัยรุ่นจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมากเท่านั้น และความเชื่อจะถูกตั้งคำถามและทดสอบมากขึ้น ซึ่งอัลฟ่าเหมาะอย่างยิ่งกับคนในยุคนี้รวมถึงสังคมไทย  แน่นอนหากเราใช้ดีวีดี อาจจะมีการใช้มุขตลกซึ่งคนไทยอาจไม่เข้าใจ แต่เป็นส่วนน้อยมากถ้าเทียบกับความรู้พื้นฐานที่สำคัญ และอัลฟ่ายังมีหลายทางเลือกให้เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทของคนไทยด้วย

การตั้งคำถามที่ถูกต้องจะเป็นประตูสู่คำตอบ หน้าที่ของเราคือการสร้างบรรยากาศให้คนตั้งคำถามแห่งชีวิต

อัลฟ่าไม่ใช่เครื่องมือการประกาศที่เกิดผลมากที่สุด แต่เป็นเครื่องมือการสร้างผู้นำและสร้างสาวกจากผู้ไม่เชื่อให้กลายเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ที่ดีที่สุด เป็นรูปธรรมมากที่สุด ดิฉันเชื่อว่าเนื้อหาการประกาศยังเหมือนเดิมแต่รูปแบบต้องไม่เหมือนเดิม การตั้งคำถามที่ถูกต้องจะเป็นประตูสู่คำตอบ หน้าที่ของเราคือการสร้างบรรยากาศให้คนตั้งคำถามแห่งชีวิต ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักประกาศหรือไม่ ดิฉันเชื่อว่าถ้าคริสตจักรใช่เครื่องมือนี้เป็นประจำ คุณกำลังสร้างผู้นำและผู้รับใช้ที่ไม่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น อัลฟ่าในประเทศไทยอาจไม่ขยายอย่างรวดเร็ว แต่คริสตจักรที่อดทนและบากบั่นจะเห็นผลที่ยั่งยืนกว่าอย่างแน่นอน

Find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more