อัลฟ่าพูดคุยกับอาจารย์หนุ่ม

อัลฟ่าพูดคุยกับอาจารย์หนุ่ม

อาจารย์หนุ่ม หรือชัชวาลย์ ตั้งเมตตากุล ได้เล่าถึงความท้าทายในการเป็นผู้นำคริสตจักรให้เราได้ฟังกัน โดยเฉพาะการนำสมาชิกให้มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซู และการทำให้ทุกคนตระหนักว่า การประกาศเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เชิญติดตามได้ที่นี่ค่ะ

อัลฟ่าไม่ได้บังคับผู้เข้าร่วมให้เชื่อ แต่มุ่งที่จะนำเสนอความจริงของพระเจ้า เพื่อให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตนเอง

มาเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? 

โดยการมีประสบการณ์อัศจรรย์กับพระเจ้า ผ่านการรักษาโรคมะเร็งในน้ำเหลืองของคุณแม่เมื่อเกือบยี่สิบปีก่อน จึงทำให้ตระหนักและมั่นใจว่าเรื่องราวของพระเจ้านั้นเป็นจริง

อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเป็นผู้นำคริสตจักร?

การที่จะทำให้ผู้เชื่อตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเขามากเพียงไร เพื่อความจริงนี้ช่วยทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง

รู้จักอัลฟ่าได้อย่างไร?

เคยไปเยี่ยมกลุ่มอัลฟ่าครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปี (เพียงครั้งเดียว) และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพระเจ้าทรงนำให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงเริ่มเสาะแสวงหาอัลฟ่าในประเทศไทย

ทำไมอาจารย์คิดนำอัลฟ่ามาใช้ที่คริสตจักร?

ชอบที่อัลฟ่าไม่ได้บังคับผู้เข้าร่วมให้เชื่อ แต่มุ่งที่จะนำเสนอความจริงของพระเจ้า เพื่อให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตนเอง ผ่านทางความสัมพันธ์กันของคนในกลุ่ม ร่วมกับการสำแดงและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

และคาดหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้รับการเสริมสร้างให้มี "วิถีชีวิต"แห่งการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเป็นธรรมชาติ 

อัลฟ่าเปลี่ยนมุมมองของคริสเตียน ทำให้พวกเขา เห็นว่าการประกาศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใคร ๆ ก็สามารถทำได้

อัลฟ่าในมุมมองของศิษยาภิบาล

อัลฟ่าเหมาะสำหรับคริสตจักร เป็นเครื่องมือช่วยในการประกาศ เพื่อเสริมสร้างชีวิตของผู้เชื่อ เหมาะกับสังคมที่รีบเร่งในปัจจุบันเพราะอัลฟ่าสามารถปรับให้เข้ากับทุกสถานที่และเวลา ด้วยเนื้อหาและตัวอย่างที่เข้าใจง่าย  อัลฟ่าอธิบายให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงเหตุผลถึงการมาของพระเยซูคริสต์  และให้เห็นถึงความจำเป็นของการต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิต

อัลฟ่าเปลี่ยนมุมมองของคริสเตียน ทำให้พวกเขาเห็นว่าการประกาศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใคร ๆ ก็สามารถทำได้

ผลตอบรับจากการจัดอัลฟ่าในคริสตจักรเป็นอย่างไร?

ผู้เชื่อใหม่เห็นคุณค่าของการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  และด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองทำให้ผู้เข้าร่วมอัลฟ่ากล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตั้งคำถาม ที่เขาไม่สามารถทำได้มาก่อน ทำให้ผู้เข้าร่วมอัลฟ่าหลายคน วางแผนที่จะชวนเพื่อนเขาให้เข้ามาร่วมอัลฟ่าในรอบต่อ ๆ ไป

Find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more