ข่าวประชาสัมพันธ์

‘What Alpha offers, and what is attracting thousands of people, is permission, rare in secular culture, to discuss the big questions life and death and their meaning.’

– The Guardian, London


‘What distinguishes Alpha from other initiatives is the easy-going, relaxed feel of the proceedings – that, and its astonishing success.’

– The Times, London


‘The miracle formula church leaders are hoping will reverse this religious decline... many claim Alpha has changed their lives and appear genuinely happier for the experience.’

– Time Magazine


‘Alpha is an unqualified triumph.’

– The Daily Telegraph, London


‘Alpha has succeeded in many cases in turning faithful churchgoers from an inward focus on church work to an outward focus on evangelistic outreach...’

– Christianity Today


‘A novel approach to Christian education that has been catching on nationwide.’

– The New York Times


‘The world's most popular course in Christianity.’

– The Independent on Sunday, Londonคำรับรอง

"การเข้าร่วมอัลฟ่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมา ช่วยตอบคำถามที่สำคัญบางอย่าง และช่วยให้ผมค้นพบความเชื่อแบบเรียบง่ายในชีวิต"

– แบร์ กริลส์ นักผจญภัย


"ในความเห็นของผม อัลฟ่าประสบความสำเร็จในการทำภารกิจที่เหลือเชื่อ ในการทำให้คนสนใจเรื่องความเชื่อ และในการทำให้ความเชื่อนั้นเชื่อมโยงกับคนในยุคสมัยใหม่นี้"

– คุณพ่อราเนียโร แคนทาลาเมสสา นักเทศน์แก่บรรดาพระผู้ช่วยขององค์สันตะปาปา


"อัลฟ่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคริสตจักรที่ต้องการสร้างสาวกและผู้นำตามแบบพระคัมภีร์ ในฐานะศิษยาภิบาลที่ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ในคริสตจักรพบว่า อัลฟ่านอกจากจะช่วยทำให้จำนวนคนรับบัพติศมาเพิ่มขึ้นและสร้างทีมรับใช้แล้ว อัลฟ่ายังช่วยให้การสามัคคีธรรมในหมู่สมาชิกในคริสตจักรเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น"

– ศาสนาจารย์ ดร. วีรชัย โกแวร์ ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรร่มเย็น