อัลฟ่า โดยนิคกี้ กัมเบล

ตอนที่ 1 ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ?

นิคกี้ กัมเบลสำรวจคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการค้นหาความหมายของชีวิตในโลกปัจจุบัน

ตอนที่ 1 ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ?

Next episodes

ตอนที่ 1 ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ?

ตอนที่ 1 ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ?

ตอนที่ 2 พระเยซูคือใคร?

ตอนที่ 2 พระเยซูคือใคร?

ตอนที่ 3 ทำไมพระเยซูจึงต้องตาย?

ตอนที่ 3 ทำไมพระเยซูจึงต้องตาย?

ตอนที่ 4 ฉันจะมีความแน่ใจในความเชื่อได้อย่างไร

ตอนที่ 4 ฉันจะมีความแน่ใจในความเชื่อได้อย่างไร

ตอนที่ 5 ทำไมฉันจึงควรอธิษฐาน และจะอธิษฐานอย่างไร?

ตอนที่ 5 ทำไมฉันจึงควรอธิษฐาน และจะอธิษฐานอย่างไร?

ตอนที่ 6 ทำไมฉันจึงควรอ่านพระคัมภีร์ และควรอ่านอย่างไร?

ตอนที่ 6 ทำไมฉันจึงควรอ่านพระคัมภีร์ และควรอ่านอย่างไร?

ตอนที่ 7 พระเจ้าทรงนำเราอย่างไร?

ตอนที่ 7 พระเจ้าทรงนำเราอย่างไร?

ตอนที่ 8 ฉันจะต่อต้านสิ่งชั่วร้ายได้อย่างไร?

ตอนที่ 8 ฉันจะต่อต้านสิ่งชั่วร้ายได้อย่างไร?

ตอนที่ 9 ทำไมฉันจึงควรเป็นพยานกับผู้อื่นและควรเป็นพยานอย่างไร?

ตอนที่ 9 ทำไมฉันจึงควรเป็นพยานกับผู้อื่นและควรเป็นพยานอย่างไร?

ตอนที่ 10 ปัจจุบันพระเจ้ายังทรงรักษาโรคอยู่หรือไม่?

ตอนที่ 10 ปัจจุบันพระเจ้ายังทรงรักษาโรคอยู่หรือไม่?

ตอนที่ 11 คริสตจักรคืออะไร?

ตอนที่ 11 คริสตจักรคืออะไร?

Find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how