จัดเตรียมเขตวัดของคุณเพื่อพันธกิจในการนำผู้คนให้มารู้จักกับพระเยซูเจ้า

ในปี 2019 มีเขตวัดและองค์กรคาทอลิกกว่า 5,600 แห่งทั่วโลกดำเนินการจัด Alpha โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 310,000 คน

ดูวิดีโอนี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

Alpha คืออะไร?

Alpha เป็นเครื่องมือของเขตวัดเพื่อการประกาศข่าวดี โดยเปิดกว้างสำหรับทุกๆคน Alpha มีเนื้อหาเหมือนกัน และดำเนินการอยู่ทั่วโลกโดยคริสตชนที่มาจากทุกธรรมเนียมประเพณี ที่แสดงออกถึงการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์เจ้า โดยแต่ละครั้งประกอบด้วย:

ความมีมิตรไมตรี

ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารร่วมกันแบบเจอหน้า หรือการจิบชา กาแฟผ่านหน้าจอ  ทุกๆครั้งตอนเริ่ม จะมีเวลาให้คุณได้เชื่อมต่อ สร้างมิตรภาพกับผู้อื่น ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย การรับประทานอาหารร่วมกันช่วยสร้างพื้นที่ในการเชื่อมต่อและแบ่งปันชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

วิดีโอ

วิดีโออัลฟ่า ถูกออกแบบมาเพื่อให้เอื้อต่อการพูดคุยกัน ช่วยในค้นหาความหมายสำคัญของชีวิตและความเชื่อ คำถามเช่น “พระเยซูเจ้าคือใคร?” “ทำไมจึงต้องอธิษฐานและอธิษฐานอย่างไร?” และ “พระเยซูเจ้าทรงนำเราอย่างไร?”

การสนทนาในกลุ่มย่อย

เวลาในการสนทนาเป็นโอกาสสำหรับผู้คนที่จะตอบสนองต่อการพูดคุย รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และให้มุมมองของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างอย่างซื่อสัตย์ เป็นมิตร และเปิดกว้าง

อัลฟ่าเปิดประตูต้อนรับทุกๆคน ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับผู้คนและไม่กดดัน พ่อสนับสนุนให้เราทดลองใช้วิธีการประกาศข่าวดีรูปแบบนี้

พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล,
สมณมนตรี สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

อัลฟ่าเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่พ่อเคยพบเจอ เมื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานอภิบาลเพื่อฟื้นฟูชุมชนเขตวัด ทั้งในชุมชนที่กำลังเกิดใหม่และในชุมชนเดิมที่ยั่งยืนอยู่แล้ว

คุณพ่อ เจมส์ มาลอน,
ผู้เขียนและผู้ก่อตั้ง Divine Renovation

เราได้สูญเสียศิลปะแห่งการประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ไม่รู้จักพระกิตติคุณเลย อัลฟ่ากำลังฝึกให้เราทำแบบนั้นอีกครั้ง

Doctor Mary Healy,
Professor of Sacred Scripture at Sacred Heart Major Seminary in Detroit

ค้นหาเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อเขตวัด

Alpha in the life of your parish

View Impact

Catholic Stories

Watch stories of transformation

Watch Stories

คำนิยม

See who recommends Alpha

View Endorsements


หลังจาก Alpha

Alpha เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เมื่อแขกผู้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์อัลฟ่า พวกเขาเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร และสามารถเริ่มสำรวจความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์ได้

Skip to content