เกี่ยวกับ Alpha

อัลฟ่าเกิดขึ้นโดยคริสตจักร เพื่อคริสตจักร และผ่านคริสตจักร

อัลฟ่าเริ่มต้นที่คริสตจักรชื่อ Holy Trinity Brompton (HTB) ในลอนดอน ปี 1977 ศาสนาจารย์ นิคกี้ กัมเบลได้เข้ามาบุกเบิกในปี 1990 และปรับแนวทางสำหรับคอร์สนี้สำหรับผู้ที่อยู่นอกคริสตจักร จำนวนคนที่เข้าร่วม Alpha ที่ HTB เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหลายร้อยคน และดึงดูดความสนใจของคริสตจักรอื่นๆ ในนิกายต่างๆ ที่ต้องการค้นหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ

สิ่งนี้นำไปสู่การประชุม Alpha conference ครั้งแรกในปี 1993 ที่ HTB ซึ่งมีผู้นำคริสตจักรมากกว่า 1,000 คนเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Alpha และวิธีใช้อัลฟ่าในชุมชนของพวกเขา เมื่อมีความสนใจเพิ่มขึ้น การประชุม Alpha conference ก็ได้จัดขึ้นในระดับสากล และ Alpha Film Series ฉบับดั้งเดิมก็ถ่ายทำในปี 1994 เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงได้มากที่สุด

ตอนนี้ผู้คนนับล้านทั่วโลกได้มีประสบการณ์กับอัลฟ่าและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา วิดีโออัลฟ่ามีการจัดทำใหม่เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมในปัจจุบัน Alpha Film Series และ Alpha Youth Series ถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยข่าวประเสริฐ แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป คริสตจักรยังคงใช้หลักสูตรอัลฟ่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้หลงหายด้วยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ในปี 2020 หลักสูตรอัลฟ่าได้มีการจัดผ่านออนไลน์ คริสตจักรสามารถจัดอัลฟ่าในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alpha online.

เราอยากเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน

หลักสูตรอัลฟ่าถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่ทุกนิกายเห็นด้วย เราเชื่อว่าสิ่งที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่แบ่งแยกเรา หลักสูตรอัลฟ่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการประกาศข่าวประเสริฐเมื่อทำโดยและผ่านคริสตจักรท้องถิ่น โดยเน้นที่สาระสำคัญของความเชื่อของคริสเตียน เป็นการเปิดประตูให้อัลฟ่าใช้ในเกือบทุกบริบท เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเห็นชีวิตของเพื่อน ๆ ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงโดยพระกิตติคุณ

เราเชื่อว่าคริสตจักรสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนคริสตจักรอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสร้างพื้นที่ที่ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเพื่อน ๆ ของพวกเขามาพูดคุยกันเกี่ยวกับพระเยซู Alpha Film Series และ Alpha Youth Series ออกแบบมาเพื่อให้แขกได้ร่วมเดินทางแห่งความเชื่อตลอดหลายสัปดาห์ แต่ละหัวข้อของอัลฟ่าครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของพระกิตติคุณในลักษณะที่ง่ายต่อการติดตาม และทำให้ผู้คนได้สำรวจคำถามเกี่ยวกับชีวิต ความเชื่อ และพระเจ้า

เราให้ฟรี

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนคริสตจักรอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสร้างพื้นที่ที่ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเพื่อน ๆ ของพวกเขามาพูดคุยกันเกี่ยวกับพระเยซู Alpha Film Series และ Alpha Youth Series ถูกออกแบบมาเพื่อให้แขกได้ร่วมเดินทางแห่งความเชื่อตลอดหลายสัปดาห์ แต่ละหัวข้อของอัลฟ่าครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของพระกิตติคุณในลักษณะที่ง่ายต่อการติดตาม และทำให้ผู้คนได้สำรวจคำถามเกี่ยวกับชีวิต ความเชื่อ และพระเจ้า

Skip to content