หลักสูตรการเลี้ยงดูบุตร

ดูตัวอย่างหลักสูตร วิดีโออบรม และเครื่องมือสนับสนุน สามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอหลักสูตรการเลี้ยงดูบุตร การฝึกอบรมทีม และเครื่องมือสนับสนุนทั้งหมด

หลักสูตรอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น

หลักสูตรมี 5 ครั้งที่จัดง่ายใช้งานได้จริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ต้องการลงทุนในความสัมพันธ์กับวัยรุ่น ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินหลักสูตร ใครก็ตามที่ต้องการสนับสนุนและสนับสนุนผู้ปกครองและผู้ดูแลคนอื่น ๆ และชอบที่จะเป็นหมู่คณะสามารถดำเนินการหลักสูตรได้.
  • 5 หรือ 10 สัปดาห์
  • 5 หรือ 10 ตอน
  • มีทั้งหมด 5 ภาษา

หลักสูตรอบรมเลี้ยงดูเด็ก

หลักสูตรอบรมเลี้ยงดูเด็ก เป็นหลักสูตร 5 ครั้ง จัดง่ายและใช้งานได้จริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ต้องการลงทุนในความสัมพันธ์กับบุตรหลาน ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินหลักสูตร ใครก็ตามที่ต้องการสนับสนุนและสนับสนุนผู้ปกครองและผู้ดูแลคนอื่น ๆ และชอบเป็นเจ้าภาพในกลุ่มสามารถดำเนินการหลักสูตรได้.
  • 5 หรือ 10 สัปดาห์
  • 5 หรือ 10 ตอน
  • มีทั้งหมด 5 ภาษา

Explore More

Find a Course

Find a Course near you

Find a Course

Run The Marriage Course

Get Started to run The Marriage Course

Run The Marriage Course

FAQ’s

Read our Frequently asked Questions

FAQ’s

Skip to content