ส่งต่อของขวัญที่สร้างชีวิตคนไทยกับอัลฟ่า

เพื่อสนับสนุนให้งานพันธกิจอัลฟ่าในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่องผ่าน หลักสูตรอัลฟ่า หลักสูตรคู่สมรส หลักสูตรการเลี้ยงดูบุตร การให้ของคุณ มีส่วนช่วยให้คนไทยได้ค้นพบความหมายของชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเยซุ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรงยิ่งขึ้น และเราเชื่ออย่างมากว่านี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่จะมอบให้คนไทยด้วยกันได้

สนับสนุนพันธกิจ อัลฟ่า ประเทศไทย

ถวาย (กรณีใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)

Account no: 000-3-26028-3
ชื่อบัญชี : มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย
ธนาคาร: กรุงไทย
สาขา: นานาเหนือ

Note: สำหรับอัลฟ่าประเทศไทย

เมื่อโอนแล้ว กรุณาสแกนหรือส่งสลิปการโอนเงินมาที่

Email: [email protected] และ [email protected]

ถวาย (กรณีไม่ต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษี)

 Account no: 064-0-28807-3                                                               ชื่อบัญชี : องค์การอัลฟ่าประเทศไทย
 ธนาคาร: กรุงไทย
 สาขา: พัฒนาการ 17

Note: สำหรับอัลฟ่าประเทศไทย

 

เมื่อโอนแล้ว กรุณาสแกนหรือส่งสลิปการโอนเงินมาที่

Email: [email protected] และ [email protected]

 

Support our work globally

Give to a National Office.

Skip to content