เกี่ยวกับอัลฟ่า

วิสัยทัศน์ของอัลฟ่าคือการเห็นการประกาศข่าวประเสริฐแก่ประชาชาติ การฟื้นฟูคริสตจักร และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

จุดเริ่มต้นของอัลฟ่า

หลักสูตรอัลฟ่าเริ่มต้นที่คริสตจักรโฮลี่ ทรินิตี้ บรอมพ์ตัน (HTB) ในกรุงลอนดอนเมื่อปี 1977 คริสตจักรแห่งนี้เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการใช้เครื่องมืออัลฟ่า ที่มีประสิทธิภาพในการประกาศ ขณะนี้ทั่วโลก มีผู้คนมากกว่า 30 ล้านคนได้ลองเข้าหลักสูตร Alpha และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป คริสตจักรยังคงใช้อัลฟ่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ที่หลงหายด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

อัลฟ่า ประเทศไทย

อัลฟ่าประเทศไทยได้เริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2013 จดทะเบียนภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย อัลฟ่าได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและสื่อต่างๆ ตั้งแต่หลักสูตรอัลฟ่า หลักสูตรอัลฟ่าสำหรับอนุชน หลักสูตรคู่สมรส หลักสูตรก่อนแต่งงาน และหลักสูตรการเลี้ยงดูลูก ทั้งวัยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งสร้างผลกระทบที่ดีอย่างต่อเนื่องและเติบโตในประเทศเรื่อยมา

ตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2023 ข่าวประเสริฐถูกประกาศไป ยังคนไทยกว่า 24,000 คน ผ่านหลักสูตรต่างๆของอัลฟ่า มีการจัดมากกว่า 1300 คอร์ส

และเราไม่หยุดที่จะพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ด้วยความหวังที่จะเข้าส่วนในการรับใช้และการจัดทำเครื่องมือเพื่อช่วยคริสตจักรให้พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจในการช่วยผู้คนให้พบกับพระเยซูคริสต์และพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีกับพระองค์

ค่านิยมของอัลฟ่า

เราอยู่เพื่อคริสตจักร

อัลฟ่าอยู่โดยคริสตจักร เพื่อคริสตจักร และผ่านทางคริสตจักร

เราเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกัน

อัลฟ่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ทุกนิกายเห็นพ้องต้องกัน เราเชื่อว่าสิ่งที่รวมเราเข้าด้วยกันนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่แบ่งแยกเรา

คริสตจักรคู่ควรกับสิ่งดีที่สุด

เรามุ่งเน้นพัฒนาครื่องมือและสื่อ ต่างๆของเรา อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคริสตจักร

เรามอบเครื่องมือต่างๆ ฟรี

เราเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงและมีความสัมพันธ์กับพระเยซู ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม ได้ฟรี

สำรวจเพิ่มเติม

ทำไมต้องอัลฟ่า

ค้นหาเพิ่มเติมว่าทำไมควรใช้อัลฟ่า

เรียนรู้เพิ่มเติม

จัดอัลฟ่า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอัลฟ่า

จัดอัลฟ่า

สนับสนุนงานอัลฟ่า

เพื่อการสนับสนุนแก่คริสตจักรต่างๆ ฟรี

ถวาย

Skip to content