หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูบุตร (The Parenting Courses)


หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูบุตร คืออะไร?

หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (The Parenting Children Course) และ หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น (The Parenting Teenagers Course) เริ่มต้นในปี 1990 โดยนิคกี้ และซีล่า ลี (ผู้เขียนหนังสือ แด่พ่อแม่) เป็นหลักสูตรสำหรับพ่อแม่หรือผู้ดูแลลูก ช่วยให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือพ่อแม่บุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก ช่วงอายุระหว่าง 0 – 10 ปี และ 11 – 18 ปี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ว่าจะคิดว่ามีทักษะการเลี้ยงลูกที่ดีแล้วหรือมีปัญหายากลำบากในการเลี้ยงดู

เป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานหลักการของคริสเตียน แต่ออกแบบมาสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตาม ถึงแม้จะเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษ แต่ตอนนี้มีการจัดหลักสูตรนี้ทั่วโลก

หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ใช้เวลาในการจัด 5 สัปดาห์ เหมาะสำหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก อายุ 0-10 ปี

หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น

หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น ใช้เวลาในการจัด 5 สัปดาห์ เหมาะสำหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่ดูแลลูก อายุ 11-18 ปี


สนใจเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์

ไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรแบบเจอหน้ากันได้?
ลองเข้าหลักสูตรที่จัดแบบออนไลน์ ตรงจากบ้านของคุณเอง

สนใจจัดหลักสูตรออนไลน์ – ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลายๆคน อาจจะยังไม่สามารถมาเจอกันได้ ทำไมไม่ลองจัดหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก หรือหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น ทางออนไลน์ให้กับเพื่อนๆหรือชุมชนของคุณ?

Skip to content